Hukuka Aykırılık BildirimiXiaomihaber.com, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

Xiaomihaber.com, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

Xiaomihaber.com’nin kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Xiaomihaber.com, hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

Xiaomihaber.com içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da  meslek birlikleri,

– İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,

– Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,

– Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,

– Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,

– Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

Sunmak kaydıyla Xiaomihaber.com’nin info@xiaomihaber.com adresine bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler Xiaomihaber.com sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.

Notice Of Illegality


Xiaomihaber.com it has adopted respect for the intellectual and industrial rights and personal rights of the public, business partners and third parties, as well as respect for the law and the law.

Xiaomihaber.com members and users in terms of the content they create 5651 “internet through the arrangement of the material in these publications and combating crimes defined in the “location provider”; self-produced content related to “content provider” that serves as.

Xiaomihaber.com it has no obligation to check whether the content created by its users and members is illegal. Xiaomihaber.com, 3 with unlawful contents. It has adopted the “WARN and remove” method for content that is considered to be a violation of people's rights.

Xiaomihaber.com natural and legal persons, neighboring or related rights holders or professional associations who claim that some content in them violates personal rights, intellectual and industrial rights,

- URL address of infringing content and subject of infringing content,

– A document that shows the identity of a natural person, a certificate of registration of the room if a legal person, a letter of request with a letterhead signed by an authorized person if the professional union,

- Power of attorney if power of attorney is used,

- A document showing that it has the right to claim intellectual and industrial rights,

– Open name / title and open contact addresses

References Xiaomihaber.com of info@xiaomihaber.com they can notify his address. Requests and complaints reaching this electronic communication address will be examined by the legal service, if deemed necessary, the content subject to violation Xiaomihaber.com it will be removed from its system as soon as possible and the interlocutor will be informed.

Site İçi Arama

REKLAM

REKLAM

Panel